Православна теологија: Практични смјер – опис

Практични смјер траје 3 године (6 семестара), садржи 48 једносеместралних испита који дипломцу овог смјера доносе 180 ЕЦПБ (180 ECTS) бодова и звање теолога, као и могућност уписа на једногодишњи (двосеместрални) мастер програм постдипломских студија. Овај смјер је намијењен свима који желе да стекну најприје практична знања и вјештине довољне за свештеничку или неку другу одговарајућу црквену службу.