Богословско пастирски – практични смјер (четири године)

НАСТАВНИ ПЛАН

Прва година

Друга година

Трећа година

Изборни предмети за трећи семестар:

П-306
1. Библијска антропологија (П-306.1) – др Мирко Томасовић
2. Библија пред савременим изазовима (П-306.2) – др В. Топаловић
3. Старојеврејски језик (П-306.3) – др Владислав Топаловић

П-307
4. Mисиологија (П-307.4) – др Љубивоје Стојановић
5. Агиологија (П.307.5) – др Дражен Перић

Изборни предмети за четврти семестар:

П-406
6.Српскословенски језик (П-406.6) – др Јелица Стојановић
7.Културна историја Византије (П-406.7) – др Борис Брајовић

П-407
8. Музикологија и старо црквено појање (П-407.8) – мр Драган Учур
9. Историја помјесних цркава (П-407.9) – Дражен Перић

Изборни предмети за пети семестар:

П-507
1.Аскетско богословље (П-507.1) – др Дарко Ђого
2.Византијска филосовија (П-507.2) – др Далибор Петровић
3.Историја западне цркве (П-507.3) – др Далибор Петровић

П-508
4.Хришћанска етика (П-508.4) – др Дарко Ђого
5.Музикологија и савремено црквено појање (П-508.5) – мр Драган Учур

Изборни предмети за шести семестар:

П-606
6. Латинска патристика (П-606.6) – др Дражен Перић
7. Историја и теологија западних Литургија (П-606.7) – др Н. Тупеша

П-607
8. Античка и српска реторика (П-607.8) – др Љубивоје Стојановић
9. Теологија литургијског времена (П-607.9) – др Ненад Тупеша