ПРЕДАВАЊА ИЗ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА

ПРЕДАВАЊА ИЗ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА 10. МАЈА 2017. ГОДИНЕ
ДРУГА ГОДИНА (ОПШТИ СМЈЕР) ОД 8-11.15 ЧАСОВА;

ПРВА ГОДИНА (ОПШТИ СМЈЕР) ОД 12-15 ЧАСОВА;

ПРВА ГОДИНА (ПРАКТИЧНИ СМЈЕР) ОД 15 -18 ЧАСОВА;

Leave a comment